380806_2
0

Milli Eğitim Şurası yarın toplanıyor

Antalya’da düzenlenecek MEB’in ”en üst danışma kurulu” niteliğindeki şuranın bu yılki gündemini, “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri”, “Öğretmen Niteliğinin Arttırılması”, “Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması” ve “Okul Güvenliği” konuları oluşturacak. Şurada, komisyonlar oluşturulacak. Komisyonların hazırlayacağı raporlar, genel kurula sunularak, karara bağlanacak. Şurada, Öğretmen Strateji Belgesi de kamuoyuyla paylaşılacak. 19. Milli Eğitim Şurasında, gündem konularıyla ilgili […]